Diagnostika podvozku

Pri prehliadke podvozku na zdvihaku sa komplexne kontroluje:1) Stav podvozku;2) Stav hlavných závesných jednotiek;3) Osvetľovacie zariadenia sú kontrolované;4) Hladiny a úniky kvapalín;5) Stav závesných pásov;