Diagnostika brzdového systému

1) Kontrola hladiny, stavu, prítomnosti únikov brzdovej kvapaliny.2) Kontrola brzdových doštičiek, diskov, hadíc.3) Kontrola prvkov pedálovej jednotky brzdového mechanizmu.4) Kontrola prvkov parkovacej brzdy.5) Kontrola hlavného brzdového valca, vákuový zosilňovač.6) Skontrolujte strmene a ich komponenty.